“Publicaties voor succes”

Publicaties

Kees Dullemond is een echte boekenliefhebber. Om in te lezen en te bladeren, om kennis te vergroten en om ideeën op te doen. Maar ook om ze zelf te schrijven.

 

Hij heeft tientallen artikelen voor tijdschriften en vakbladen op zijn naam staan. Van zijn hand zijn ook diverse boeken verschenen over uiteenlopende onderwerpen.

Publicaties voor succes KD-advies
Succesvol ondernemen in de financiële dienstverlening

Succesvol ondernemen in de financiële dienstverlening

Om een bedrijf succesvol te kunnen besturen is het onvoldoende over alleen vaktechnische kennis en vaardigheden te beschikken. Door de enorme veranderingen in de markt, technologie en wetgeving wordt bij de ondernemer steeds meer een beroep gedaan op zijn kwaliteiten als manager en leider. Dit management- annex werkboek (2009) ondersteunt de ondernemer in het vastleggen van de vele consequenties van de ontwikkelingen in een eigen bedrijfsplan.

Klantbelang Verzekerd

Een overzicht wordt gegeven van de kenmerken van de transitie die zich in de financiële dienstverlening heeft voorgedaan. Het grote AFM-thema ‘klantbelang centraal’ wordt behandeld en er wordt aangegeven tot welke noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering dit leidt. Aangegeven wordt hoe het bedrijf tot een heldere en succesvolle strategie met klantbelang komt. Het concept-ondernemingsplan in dit werkboek (2012) kan de ondernemer gebruiken voor zijn eigen specifieke bedrijfssituatie.

Klantbelang Verzekerd
Belang van de klant centraal

Belang van de klant centraal

De wet- en regelgeving voor financieel dienstverleners rond het AFM-thema ‘klantbelang centraal’ is explosief gegroeid. Dit boek (2013) beantwoordt 64 vragen rond het begrip klantbelang. Daarmee wordt een overzicht en diepgaand inzicht verkregen in het hoe en wat van ‘klantbelang centraal handelen’. Zowel op het gebied van de wet- en regelgeving, als op het gebied van de organisatorische consequenties voor de financieel dienstverleners.

Cijfers & Beleid

Alert reageren op ontwikkelingen en sturing geven aan de organisatie is gestoeld op gedegen inzicht in het bedrijf. Betrouwbare informatie over hoe de organisatie er voor staat is van onmisbare betekenis om de juiste beleidskeuzes te maken. Managementinformatie is behulpzaam bij het evalueren van de uitgevoerde activiteiten. Bij dit boek met als ondertitel ‘een zelfanalyse voor het assurantiekantoor’ (1999) waren twee diskettes bijgesloten met elektronische rekenbladen en diverse bedrijfskengetallen.

Cijfers & Beleid
De tussenpersoon in bedrijf

De tussenpersoon in bedrijf

Het boek (2002) gaat in op het begrip ondernemerschap in combinatie met de verschillende levensfases van een bedrijf. Cijfermatig worden assurantiekantoren ontleed, zodat een optimale benchmarking mogelijk is. Aandacht wordt gegeven aan het belang van informatiemanagement en een gedegen administratieve organisatie. Voorts wordt ingegaan op de veranderende wettelijke kaders en de impact voor de waardeontwikkeling en verkoopbaarheid van het bedrijf.

Ondernemerschap in de verzekeringsbranche

Kees Dullemond heeft tientallen artikelen geschreven voor de Beursbengel over de invloed van de veranderende wet- en regelgeving op het ondernemerschap van financieel dienstverleners. In een uit twee delen bestaand whitepaper (2017) zijn de meest belangwekkende artikelen gebundeld. Aan de orde komt onder meer ondernemend verzekeren, de tien hoofdaspecten om succesvol te ondernemen, de transitie in de verzekeringsmarkt en ten slotte klantbelang dienen als een nieuw bedrijfsmodel.

Ondernemerschap in de verzekeringsbranche

Maak een afspraak 06 – 5436 6539